Poziv na redovnu izbornu skupštinu

Pozivamo sve članove i prijatelje udruge da prisustvuju redovnoj izbornoj Skupštini Puhačkog orkestra grada Karlovca, koja će se održati 30. ožujka 2019. godine (subota), u potkrovlju Glazbene škole Karlovac, s početkom u 18.00 sati.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

 DNEVNI  RED

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, formiranje radnog tijela Skupštine te izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješća POGK za 2018. godinu
 4. izvješće o radu
 5. financijsko izvješće
 6. Izvješće Nadzornog odbora POGK za 2018. godinu
 7. Rasprava i prihvaćanje podnesenih izvješća za 2018. godinu
 8. Davanje razrješnice Predsjedniku,Tajniku, članovima Upravnog i Nadzornog odbora
 9. Izbor Predsjednika POGK
 10. Izbor Tajnika POGK
 11. Izbor članova Upravnog odbora POGK
 12. Izbor članova Nadzornog odbora POGK
 13. Program rada i financijski plan za 2019. godinu
 14. Rasprava i prihvaćanje programa rada i financijskog plana za 2019. godinu
 15. Razno

Prijedloge za dopunu dnevnog reda članovi mogu dostaviti na mail info@pogk.hr ili ih iznijeti prije početka Skupštine.

Comments are closed