Izvještaj s izborne skupštine POGK

Dana 26. ožujka 2017. godine s početkom u 11.30 sati održana je izborna skupština POGK u prostorijama Glazbene škole Karlovac, A.Cesarca 3.

U uvodnom dijelu skupštine napjimage rasporedu je bio osvrt na prethodnu godinu, te predstavljenja i prihvaćanje izvješća (onog o radu, financijskog izvješća te izvješća nadzornog odbora). Predsjednik Krunoslav Rogić naglasio je na početku izvješća o radu da je 2016. godina bila slavljenička, radna i vrijedna. Godina je to u kojoj je orkestar održao ukupno 15 nastupa. Također je naglasio da je obnovljena web stranica i otvorena javna Facebook stranica. Nabavljeno je 50 novih polo majica za članove POGK-a. Na taj način pokušava se obnoviti dio po dio uniformi i provesti standardizacija vizualnog dijela članova POGK-a na nastupima. Tijekom 2016. godine nastavljen je pozitivan trend porasta broja ljudi na probama, probe su bile kontinuirane, nastojao se proširiti program, a radilo se i na zahtjevnijim kompozicijama.

U dijelu predstavljanja financijskog izvještaja pristunim članovima detaljnije je prezentirana struktura prihoda i rashoda u protekloj godini. Kao pozitivno je istaknut rast prihoda od 30%, a što je rezultat i aktivnijeg apliciranje projekata orkestra na natječajima za financiranje udruga. Rashodi su također značajnije porasli u odnosu na prethodnu godinu (25%), što je opravdano slavljeničkom godinom sa više koncerata i angažmana.

Po iznesenom izvješću Nadzornog odbora, sva tri izvješća su jednoglasno prihvaćena.

U središnjem dijelu Skupštine, po razrješenju dotadašnjih članova tijela udruge, krenulo se sa odabirom novog Predsjednika, Tajnika te članova Upravnog i Nadzornog odbora.

Za predsjednika udruge u drugi dvogodišnji mandat jednoglasno je izabran  Krunoslav Rogić. Novi tajnik je Tihomir Masten, a uz njih u Upravni odbor POGK-a izabrani su Sandra Benić, Marko Šimunić i Karolina Borak Mandić. Novi članovi Nadzornog odbora su Hrvoje Rapić, Saša Višnić i Dominik Čavlović.

Novoizabrani predsjednik, Krunoslav Rogić zahvalio je svima na povjerenju te u ime novoizabranih članova tijela udruge poželio puno sreće, uspjeha u radu, koncerata, novih članova, gostovanja i izazova.

U zaključnom dijelu Skupštine govora je bilo o planovima za tekuću godinu. Osim već tradicionalnih nastupa na području lokalne zajednice, ove godine planiran je i odlazak na 11. Međunarodni Festival puhačkih orkestara u Malom Lošinju.

U financijskom planu za tekuću godinu istaknut je plan prikupljanja sredstava kroz projekte na natječajima za financiranje udruga, za obnovu i nabavu novih instrumenata, za uniformiranje dijelova odjeće te nabavku novog notnog materijala.

Svoj osvrt dao je i umjetnički voditelj, gosp. Ivan Masten. Do sada je zadovoljan nastupima i želja mu je proširiti djelokrug, kako unutar Karlovačke županije, tako i šire. Zahvalio je svima na dosadašnjem trudu i vremenu te apelirao na redovne dolaske na probe i nastupe koji slijede bez obzira na broj koncerata, tako da na raspolaganju imamo i programe malo zahtjevnijih notnih aranžmana.

Comments are closed