Poziv na redovnu izbornu Skupštinu POGK

Pozivamo sve članove i prijatelje udruge da prisustvuju redovnoj izbornoj Skupštini Puhačkog orkestra grada Karlovca, koja će se održati 26. ožujka 2017. godine (nedjelja), u potkrovlju Glazbene škole Karlovac, s početkom u 11:30 sati.

Za sjednicu Skupštine predlažem sljedeći

D N E V N I      R E D

 1. Izbor radnog predsjedništva
 2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja
 3. Izvješća POGK za 2016. godinu
  1. izvješće o radu
  2. financijsko izvješće
 4. Izvješće Nadzornog odbora POGK za 2016. godinu
 5. Rasprava i prihvaćanje podnesenih izvješća za 2016. godinu
 6. Davanje razrješnice Predsjedniku,Tajniku, članovima Upravnog i Nadzornog odbora
 7. Izbor Predsjednika POGK
 8. Izbor Tajnika POGK
 9. Izbor članova Upravnog odbora POGK
 10. Izbor članova Nadzornog odbora POGK
 11. Program rada i financijski plan za 2017. godinu
 12. Rasprava i prihvaćanje programa rada i financijskog plana za 2017. godinu
 13. Razno

Prijedloge za dopunu dnevnog reda članovi mogu dostaviti na mail info@pogk.hr ili ih iznijeti prije početka Skupštine.

Predsjednik
Krunoslav Rogić

Karlovac, 12. ožujak 2017.

Comments are closed